Luonto ja ympäristö

 

Kalvolan luonto-opas

Heli Jutila & Hannu Harju

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto, NAPA-projekti

Ympäristöosaston julkaisuja 29, 2004

https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2018/12/Julk29_II_painos_3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kalvola-Seura 2019