Renkajärven suojeluyhdistyksen yhteistyöhankkeelle Leader-rahoitusta

Hankkeessaan yhdistys pyrkii selvittämään yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutuksen kanssa biohiili- ja rankasuodatusmenetelmän soveltuvuuden ravinteiden poistamiseen Renkajärveen laskevien purojen ja ojien valumavesistä. Hanke toteutetaan HAMK:n kahtena opinnäytetyönä kahden vuoden aikana niin, että sekä HAMK että suojeluyhdistys osallistuvat tehtävään valittujen opinnäytetöiden tekijöiden ohjaukseen. Projektissa otetaan molemmilta suodatintyypeiltä talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä vesinäytteiden sarjat, jolloin saadaan valumavesien ravinnepitoisuudet eri vuodenaikoina sekä tieto ravinnepitoisuuksien muutoksista vuodenkierron aikana.