Seuturahoitusta yhteisöjen ekotekoon Hattulaan

Hankkeessa poistetaan roskapuukasa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalta alueelta.

Hattulan Herniäisten kartanon metsän puolen asukkaat ovat tehneet jo useita vuosia talkootyönä maisemallisesti arvokkaiden ranta- ja metsäalueiden roskien keruuta, vesakoiden karsintaa sekä risusavottatöitä. Ajan saatossa on metsän reunalle kerääntynyt, laajahko puu- ja oksajätekasa, jonka poisvienti ei talkoolaisilta onnistu ilman konetyötä. Seuturahoitus käytetään näihin konekustannuksiin. Alueen siistiminen parantaa alueen yleistä virkistys- ja maisema-arvoa.