Äimäjärven kunnostukseen Leader-rahoitusta

Äimäjärven suojeluyhdistys ry puhdistaa Leader-rahoitetussa hankkeessaan Kuppariojan saostusaltaan Vanajavesikeskuksen harjoittelijan vuonna 2022 tekemän kuntotutkimuksen suosittamana. Tehtyjen selvitysten perusteella altaan kunto on romahtanut.

Kunnostuksen yhteydessä samalla kustannuksella voidaan helposti lisätä uudenlainen uppopuupuhdistusmenetelmä, joka vähentäisi kaikista parhaiten ja edullisin kustannuksin järven fosforikuormitusta.

Hankkeen pyrkimyksenä on pienentää Äimäjärveen tulevaa kuormitusta ja estää siltojen välisen alueen tukkeentuminen. Vaikuttavuus jatkuu Oikolanjoen ja Saaristenjärven kautta aina Vanajaveteen saakka. Järven veden laadun paraneminen on talousalueen virkistyskäyttöä ja kalastusta lisäävä toimenpide.

Hankkeen julkinen kuvaus Maaseutu.fi-sivustolla.