Leader-rahoituksella parannetaan kyläturvallisuutta Kalvolassa

Kotkajärvi on vapaa-ajan asumisen keskittymä ja vakiasumisen kylä Länsi-Kalvolan metsäisellä Tammelan ylängöllä. Enin vakiasuminen keskittyy Kotkajärventien varteen Rimmiläntien risteyksestä kohti Iittalaa. Tälle tieosuudelle kyläläiset pystyttivät omarahoitteisesti ja talkoilla tievalot 1990-luvun lopulla. Yrityksistä huolimatta tievalojen säilyttämiseen ei ole saatu kaikkia osapuolia tyydyttävää ylläpitoratkaisua, joten valolinja puretaan pois. Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry hankkii hankkeessaan kylänraitille korvaavia aurinkokennovalaisimia.

Hankkeessa kunnostetaan myös lahonneen Kotkajärven laavun katto sekä Pirttikoskelle johtavan patikkareitin ojia ylittävät sillat. Turvallisuutta parannetaan myös hankkimalla kaksi sydäniskuria sekä turvapuhelinlaitteisto, jonka avulla varmistetaan hajallaan järven ympärillä asuvien avun saanti hätätilanteissa. Yhteinen kylän turvallisuuden toimenpidesuunnitelma työstetään investointihankkeen rinnalla Hämeen Kylät ry:n kanssa.

Hankkeen julkinen kuvaus löytyy Maaseutu.fi-sivustolta.