Linnaseutu ry:n syyskokous

Linnaseutu ry:n syyskokous pidetään tiistaina 10.11.2020 klo 18.00 kauppakeskus Tuulosen 2. krs kokoustilassa, os. Tuulosentie 1, Tuulos, Hämeenlinna.

Suosittelemme kokoukseen osallistumista etänä (teams-sovellus).

Mikäli haluat osallistua etänä Linnaseutu ry:n syyskokoukseen, ilmoittaudu 6.11.2020 mennessä Jussille sähköpostitse toimisto@linnaseutu.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostilla teams-osallistumislinkki kokousta edeltävänä päivänä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ladattavissa tästä linkistä

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten laskijoina
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
6. Valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt
8. Päätetään jäsenmaksun suuruus 2021
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 2021
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!