Strategia

Katse tulevaan, strategia Hämeenlinnan seudulle 2023–2027

Strategialla kehitetään Linnaseudun toiminta-aluetta Hämeenlinnan seutukunnassa vuosina 2023–2027.

Visiossamme Hämeenlinnan seutu on

• haluttu asuinpaikka,
• vahva yhteisöllisyydessä ja osallisuudessa,
• luonto- ja kulttuuriympäristöä vaaliva ja hyödyntävä sekä
• yrittäjyyteen ja kokeiluihin kannustava.

Arvot toiminnan pohjana

Linnaseudun toimintaa ohjaavat Leader-periaatteet. Ne toimivat sekä arvoina toimintamme taustalla että konkreettisen toimintatapamme määrittäjinä. Siten paikalliset tarpeet, yhteistyölähtöisyys ja avoimuus kumppaneiden suuntaan sekä uusille ratkaisuille ohjaavat toimintaamme.