Seuturahoitus

Linnaseudun Seuturahoitus on alueen kuntien mahdollistama rahoitusväline, jonka rahoitusta voivat hakea nuoret, yhdistykset ja yhteisöt sekä yrittäjät. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Linnaseudun kehittämisstrategian tavoitteita ja sijaita Linnaseudun toimialueella. Seuturahoituksen haku on jatkuva.

Rahoituksen ehdoista ja myöntämisestä päättää Linnaseudun hallitus. Ehtoja voidaan muuttaa kesken rahoituskauden.

Tuesta 50 % maksetaan ennakkona hallituksen päätöksen jälkeen ja 50 % toteutusraportin toimittamisen jälkeen.  Erityisestä, hakemuksella perustellusta syystä hallitus voi päättää isommasta ennakkoprosentista. Tuki on käytettävä 12 kuukauden kuluessa myöntämisestä ja toteutusraportti on toimitettava 2 kuukauden kuluessa toteutuksen päättymisestä.

Kaikkia avustuksia haetaan samalla sähköisellä lomakkeella ja hanke myös raportoidaan verkkolomakkeella.

Nuorisohankkeet osana kotiseudun kehittämistyötä

Tavoitteena on saada alle 23-vuotiaat lapset ja nuoret omia hankkeita toteuttamalla mukaan kotiseutunsa kehittämistyöhön. Avustusta voidaan hakea hankkeeseen, jossa nuoret ovat itse suunnittelijoina, toteuttajina ja raportoijina. Rahoitusta ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä jonka jäsenet toteuttavat hankkeen yhdessä. Jos ryhmän kaikki jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, ryhmällä tulee olla myös täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Tukea voidaan myöntää samalle ryhmälle enintään joka toinen vuosi. Samaksi ryhmäksi lasketaan, jos ryhmän nuorista puolet tai enemmän on aiemmin hakenut rahoitusta.

Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä. Harrastusvälineiden hankintaa voidaan tukea, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.

Tuki on 50–500 €/hanke.

Yhteisöjen ekoteot vihreän siirtymän edistämiseen

Tavoitteena on kannustaa erilaisia yhteisöjä ympäristötekoihin ja jouduttaa vihreää siirtymää. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamiseen tai yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinneissa tuenhakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yleishyödylliseksi määritelty hakija.

Linnaseudun hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kokouksessaan arvioiden mm. toiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta sekä rahan käytön tehokkuutta. Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle enintään joka toinen vuosi.

Tuettavien hankkeiden kokonaiskustannukset voivat olla enintään 1 000 € ja myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 500 € tai 75 %. 

Yrittäjien täsmätonnit osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen

Tavoitteena on mahdollistaa alueen yritysten toiminnan kehittäminen lisäämällä yrittäjien osaamista ja yrittäjien välistä yhteistoimintaa. Ensisijaisena kohderyhmänä on yksinyrittäjät.

Tuki täydentään maaseuturahaston kauden 2023–2027 yrittäjille suunnattua kehittämissetelirahoitusta, jota ei (tämän hetkisen tiedon mukaan) voi hyödyntää mm. yrittäjien kouluttautumiseen, opintomatkoihin ja tuotekehitystyöhön. Olennaista on, että myönnettävän tuen avulla pyritään suunnitelmallisesti kehittämään yrityksen toimintaa ja yrittäjän osaamista tai yrittäjien välistä yhteistoimintaa.

Linnaseudun hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet arvioiden mm. toiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta sekä rahan käytön tehokkuutta. Tukea myönnetään samalle hakijalle vain kerran rahoituskauden 2023–2027 aikana. 

Tuettavien hankkeiden kokonaiskustannukset voivat olla 1000 €/yritys ja tuen määrä enintään 500 € ja 50 %. Jos kyseessä on kaikille toimialueen yrittäjille suunnatun koulutuksellisen tapahtuman järjestäminen ja hakijana yhdistys, tuki voi olla enintään 1000 € ja 100 %.