Yritykset

Investoi, käynnistä, kehitä ja verkostoidu Leader-rahoituksella.

Käynnistä tai kehitä yritystoimintaa maaseudulla

Yritystukien tavoitteena on maaseutualueiden toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen sekä jo toimivien yritysten kestävä ja laadullinen kehittäminen. Linnaseutu voi myöntää yritysrahoitusta, jos sen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin, korkeatasoisemmin tai laajemmin tai jos toimenpidettä ei toteutettaisi lainkaan ilman myönnettävää tukea. Hankkeen tulee vastata Linnaseudun kehittämisstrategian tavoitteita.

Tukikelpoinen yritys on Linnaseudun toimialueella toimiva mikroyritys, jossa on enintään viisi työntekijää, joista yksi on yrittäjä itse. Tätä isommat yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta.

Hakijan yritystoiminnan tulee olla kannattavaa eikä yritys saa olla esimerkiksi maksuvaikeuksissa. Tuen kohteena olevilla tuotteilla tai palveluilla tulee olla riittävät markkinat eikä myönnettävä tuki saa vääristää kilpailua. Yritystukea hakevan yrityksen tulee toimia vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa.

Olethan yhteydessä Linnaseutuun ennen hakemuksen jättämistä Hyrrä-asiointipalveluun. Autamme Sinua löytämään sopivimman rahoitusmahdollisuuden ideallesi.

HUOMIOITHAN, että rahoituslinjaukset ja -käytännöt tarkentuvat rahoituskauden edetessä ja myönnettävällä Leader-tuella saattaa olla vaikutusta muihin hakijalle myönnettyihin tukiin tai etuuksiin.

Yrityksen investointituki

Yritystoimintaa käynnistettäessä tai sen jo vakiinnuttua, voi yritys hakea investointitukea aineettomiin tai aineellisiin investointeihin 20 % tuella. Kokonaiskustannusarvio investoinnille tulee olla 5 000–100 000 €. Osa-aikainen yrittäjä voi hakea investointitukea 5 000–30 000 € kustannuksiin.

Yritystoiminnan käynnistämisen tuet

Uuden yritystoiminnan käynnistämisessä tuetaan erilaisten valmennus- ja asiantuntijapalveluiden hankintaa, jolloin perustettavan yrityksen elinmahdollisuudet paranevat ammattilaisen tukemana. Yritystoiminnan käynnistämisen tukia voi hakea vain kerran vuosien 2023–2027 aikana. Hakijan on pystyttävä todentamaan hankittavan palvelun tarpeellisuus ja kilpailutus.

1. Yrittäjyyskokeilu

Tuen avulla kokeillaan yrittämistä enintään 4 kuukauden ajan. Kokeilussa tuetaan asiantuntijapalvelun hankintaa ja vuokrakulujen maksua. Tuloksena voi olla esimerkiksi kysynnän tai omien valmiuksien selvittäminen. Haetaan yksityisenä henkilönä. Vakioitu kertakorvaus 2500 €.

2. Osa-aikainen yrittäminen

Tuetaan yrityksen perustamista esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankinnassa, vuokrissa ja muissa kokeilukuluissa. Käynnistämisen myötä 1 henkilö työllistyy vähintään osa-aikaisesti yritykseen. Osa-aikaisen yrityksen liikevaihdon tavoite tulee olla vähintään 10 000 € ja työajan 10–35 h/vk. Vakioitu kertakorvaus 5000 €.

3. Kokoaikainen yrittäminen

Tuetaan yrityksen perustamista esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankinnassa, vuokrissa ja muissa kokeilukuluissa. Käynnistämisen myötä vähintään 1 henkilö työllistyy täysipäiväisesti yritykseen. Yrityksen liikevaihdon tavoite tulee olla vähintään 15 000 € ja työajan 35+ h/vk. Vakioitu kertakorvaus 7500 €.

4. Omistajanvaihdos

Yritystoiminnan ostajaa tuetaan asiantuntijapalveluiden hankinnassa. Ostettavan kohteen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla (hyvin pieni alue Linnaseudun toiminta-alueella). Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi arvonmääritys, yrityskaupan neuvottelut, verotusasiat, kauppakirjojen valmistelu ja rahoitussuunnitelma. Haetaan yksityisenä henkilönä. Vakioitu kertakorvaus 5000 €.

5. Maatalouden kokeilutuki

Uudenlaista maataloutta suunnittelevat voivat hakea tukea uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluihin. Kokeilut voivat olla esimerkiksi uusia kasveja, viljelymenetelmiä, tuotantotapoja, myyntikanavia tai työmenetelmiä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kokeiluun tarvittavat kulut, kuten asiantuntijapalvelut, aineet ja tarvikkeet, selvitykset, tiedonhankinta sekä kone ja maavuokrat. Vakioitu kertakorvaus 2500, 5000 tai 7500 €.

Yritystoiminnan kehittämisen tuet

Liiketoimintaansa kehittävä yritys voi hakea Leader-tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tukikelpoisia asiantuntijapalveluita ovat esimerkiksi tuotekehitys, tuotannon suunnittelu tai sen parantaminen, erilaiset kestävän kehityksen näkökulmat ja markkinointi.

1. Yritystoiminnan aloitusvaihe

Tuki liikeidean sparraukseen, investointien suunnitteluun ja/tai tukihakemuksen tekoon asiantuntijan avulla. Myönnetään vain kerran vuosina 2023–2027. Vakioitu kertakorvaus 2000 €.

2. Yritystoiminnan kehittäminen

Tuki jo toimivan yrityksen jatkokehittämiseen asiantuntijapalveluiden avulla. Rahoitusta haettaessa liiketoimintaa tulee olla takana vähintään 2–3 vuotta. Myönnetään korkeintaan kolme kertaa vuosina 2023–2027. Vaatimuksena liiketoiminnan on selkeä kehittyminen. Vakioitu kertakorvaus 3000 €.

3. Yritystoiminnan suunnitteluvaihe

Aloittava yritys voi hakea tukea, jos tarpeellista julkista perustamisvalmennusta ei ole saatavilla. Haetaan yksityisenä henkilönä. Vakioitu kertakorvaus 1000 €.

Yritysryhmähanke ja sen valmisteluraha

YRITYSRYHMÄHANKKEESSA 3–10 yritystä kehittää yhdessä esimerkiksi yhteistuotantoa, markkinointia ja myynti- tai tuoteperhettä. Hanke voi sisältää myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Tukiprosentti yritysryhmähankkeessa on korkeintaan 75 %.

YRITYSRYHMÄHANKKEEN VALMISTELURAHA voidaan myöntää hakijalle, joka osoittaa sen tarpeellisuuden idean kehittelyyn ja kokoamiseen. Valmisteluraha on tarkoitettu lyhyeen työskentelyyn. Valmistelurahalle asetetaan omat kriteerit kansallisessa säädöksessä. Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus tai raportti, miksi idea ei toimikaan. Vakioitu kertakorvaus 5000 €.