Yhdistykset

Yleishyödyllisellä hanketuella tehdään hankkeita, jotka eivät hyödytä ketään, mutta joista hyötyvät kaikki.

Tukea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin

Erilaiset yhteisöt, yhdistykset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja säätiöt voivat hakea yleishyödylliseen investointiin tai kehittämishankkeeseen Leader-rahoitusta. Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat olla tiedonvälitys-, koulutus- ja yhteistyöhankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi maaseudun palveluja, harrastusmahdollisuuksia, nuorten, kylien ja yhteisöjen toimintaa sekä elinkeinoja kehittäviin toimiin. Talkoilla voi korvata osan tai koko omarahoitusosuuden. Rahoitettavien hankkeiden tulee sijaita Linnaseudun toimialueella ja vastata Linnaseudun kehittämisstrategian tavoitteita.

Pianhankkeesta apua korkeintaan 8000 € tarpeisiin

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa ja tuen alaraja on 1000 euroa. Pienhankkeilla voidaan toteuttaa hankintoja ja remontti-investointeja sekä pienempiä kehittämishankkeita, joita voivat olla mm. nuorten kesätyöt sekä erilaiset tapahtumat ja selvitykset. Pienhankkeet ovat tuotosperusteisia ja hakemus on hieman yksinkertaisempi kuin isommassa Leader-hankkeessa. Tukea ei ole suunnattu kunnille.

Ole yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä

Olethan yhteydessä Linnaseutuun ennen hakemuksen jättämistä Hyrrä-asiointipalveluun. Autamme Sinua löytämään sopivimman rahoitusmahdollisuuden ideallesi.

HUOMIOITHAN, että rahoituslinjaukset ja -käytännöt tarkentuvat rahoituskauden edetessä.