Nuoret

Toivomme nuorisohankkeita osaksi kotiseudun kehittämistyötä!

Nuorisohankkeilla mukaan maaseudun kehittämiseen!

Linnaseudun Seuturahoitus on alueen kuntien mahdollistama rahoitusväline, jonka yksi kohderyhmä on nuoret. Seuturahoituksella nuoret voivat yhdessä toteuttaa omia ideoitaan kevyellä hankehallinnolla. Rahoitettavien hankkeiden tulee sijaita Linnaseudun toimialueella ja vastata Linnaseudun kehittämisstrategian tavoitteita.

Seuturahoituksen nuorisohankkeiden tavoitteena on saada alle 23-vuotiaat lapset ja nuoret omia hankkeita toteuttamalla mukaan kotiseutunsa kehittämistyöhön. Avustusta voidaan hakea hankkeeseen, jossa nuoret ovat itse suunnittelijoina, toteuttajina ja raportoijina. Rahoitusta ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan tai opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä jonka jäsenet toteuttavat hankkeen yhdessä. Jos ryhmän kaikki jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, ryhmällä tulee olla myös täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Tukea voidaan myöntää samalle ryhmälle enintään joka toinen vuosi. Samaksi ryhmäksi lasketaan, jos ryhmän nuorista puolet tai enemmän on aiemmin hakenut rahoitusta.

Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä. Harrastusvälineiden hankintaa voidaan tukea, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.

Tuki on 50–500 €/hanke.

Tutustu tarkemmin Seuturahoituksen muihin mahdollisuuksiin ja ehtoihin.

Yleishyödyllinen hanke nuorille

Linnaseutu kannustaa toteuttamaan nuorisolle kohdennettuja kehittämishankkeita. Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita voivat hakea erimerkiksi vanhempainyhdistykset, oppilaitokset ja muut rekisteröityneet yhdistykset.

Jos Sinulla on idea nuorten hyväksi, ota yhteyttä Linnaseudun toimistoon. Etsitään ideallesi paras rahoitusmahdollisuus.