Yhdistysten pienet hankinnat, hakuohjeet ja -lomake

Linnaseutu ry hakee rahoitettavaksi yhdistysten pieniä investointihankkeita. Hankinnat voivat olla kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamisia tai hankkimisia. Hankintojen tulee olla yhteisöllisessä käytössä. Nyt haettavat hankkeet tulevat alahankkeiksi laajempaan teemahankkeeseen, joten yhden alahankkeen kustannusarvio voi olla 1.000–10.000 euroa. Alahankkeiden tuki on 50 %. Alahankkeiden valinnasta päättää Linnaseutu ry:n hallitus.

Hakemukset tulee jättää liitteineen 11.2.2022 mennessä Linnaseudun toimistolle, osoitteeseen Pannujärventie 7, 14820 Tuulos.

Lisätietoja alahankkeiden toteutuksesta, hakulomakkeista, valinnasta ja kriteereistä antaa Linnaseutu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Pakari, 041 4688 300, toimisto@linnaseutu.fi.

Tutustu hankkeiden valintaperusteisiin ja tarkempiin ohjeisiin: ohjeet pienet investoinnit IV
Hakulomake: 3325B
Hakulomakkeen täyttöohje: 3325B ohje