Teuronjärven kunnon parantamiseen Leader-rahoitusta

Teuronjärven suojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 2014 parantamaan Teuronjärven tilaa, joka tutkimusten perusteella on tyydyttävällä tai jopa huonolla tasolla. Yhdistys on niittänyt järven vesikasveja Hämeenlinnan kaupungin ja Ely-keskuksen avustuksella jo toistakymmentä vuotta ja aiemminkin omatoimisesti. Yhdistyksen jäsenistö sekä järven lähialueiden vakituinen väestö sekä yrittäjät ovat sitoutuneet aktiivisesti talkootyöhön.

Hankkeessa Teuronjärveen laskeviin Teuroja 2:een, Teuroja 4:een ja Kurkijokeen asetetaan biohiilisäkkejä, joissa oleva biohiili sitoo 60 % vedessä olevasta typestä ja fosforista vähentäen näin Teuronjärveen päätyvää ulkoista kuormitusta. Suodatuksen tehokkuutta seurataan KVVY:n toimesta otettavin vesinäyttein ja säkit vaihdetaan noin kahden vuoden päästä.

Pilottihanke on jatkoa KVVY:n tekemälle Teuronjärven hoitosuunnitelma -hankkeelle.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla: teuro.nettisivu.org