Vanajavesikeskuksen Vesireppu tutuksi-hankkeelle rahoitusta Linnaseudulta

Vanajavesikeskus on alueellinen toimija, joka tähtää Vanajaveden valuma-alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseen.  Alueen vesienhoidon tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lapset oppivat tuntemaan lähialueen vedet ja niiden elämää. Tätä kautta he myös oivaltavat vesien hoidon ja suojelutarpeen.
Hanke tarjoaa Hämeenlinnan 11 alakoululle vesiaiheisen opetustuokion, jossa tutustutaan Vesireppuun ja sen sisältämään tutkimusvälineistöön. Samalla valmennetaan opettajia käyttämään välineistöä, ohjaamaan oppilaita vesitutkimuksissa ja tallentamaan kansalaishavaintoja Järvi-Meriwikiin. Hämeenlinnan Rotary-klubit hankkivat alakouluille Vesireppuja, joita hyödynnetään hankkeen opetustuokioissa. Tämä hieno hanke aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin ja auttaa ymmärtämään veden merkityksen ihmisille ja ympäristölle.
Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
Tutustu hankkeeseen: https://www.vanajavesi.fi/yhteistyohankkeet/