Kehittämishanke Polku kylään sai tukea Linnaseudulta

Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeen maakunnallinen kyläyhdistys, joka toimii kylien asiantuntijana ja yhteistyön rakentajana. Hämeen Kylät ry pyrkii perustoimintansa lisäksi hankerahoituksella kehittämään paikallisyhteisöille keskeisiä teemoja kuten maaseutuasumisen edistämistä.
 
Polku kylään -hanke rakentaa kyläasumisen kehittämiseen työkaluja kylän ja kunnan yhteistyöhön. Samalla opetellaan kohdekylien kanssa kokeilukulttuuria testaamalla, arvioimalla ja mallintamalla maalle muuttoa helpottavia asioita. Kohdekylinä toimivat Alvettulan seutu Hämeenlinnasta, Tyrvännönniemi Hattulasta ja Vähikkälä Janakkalasta. Hankkeessa koottava Muuttajan palvelupolku havainnollistaa maalle muuton askeleet, jotka vaikuttavat onnistuneeseen muuttoon. Erityisesti tarkastellaan kehittämiskohtia, joissa kyläyhteisö ja kunta voivat olla toimijoina. Hankkeessa käynnistetään myös kyläkummitoimintaa Hämeenlinnan seudulle.
 
 
Hanke on saanut rahoituspäätöksen päättyneen ohjelmakauden aikana. Uusia hankkeita voidaan rahoittaa aikaisintaan keväällä 2023.