Kokoonnutaan laavulle Eteläisiin!

Lisää yhteisöllisiä hankepäätöksiä!

Eteläisten Erämiehet r.y:n Leader-hankkeessa kehitetään metsästysseuran hallinnassa olevaa aluetta palvelemaan harrastustoimintaa sekä edistämään yhteistyötä mm. Eteläisten alakoulun, Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan ja alueen SRVA-toiminnan kanssa. Hankkeessa parannetaan lahtivajan energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Piha-alueelle rakennetaan ulkotulialueelle puolikota. Viihtyvyyttä parannetaan myös nykyaikaisella puuceella. Hanke toteutetaan talkootyönä ja yhteistyössä kylällä toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa.