Aulangon luontoliikuntakeskusta kehitetään Leader-rahoituksella

Koulutuskuntayhtymä Tavastian hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta luomalla tiloja ja tilanteita, joissa kohdata ja tehdä yhdessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten osallisuuteen ja kiinnittymiseen alueelle kestävyysosaamiskeskuksen konseptia kehittämällä. Laulanko – Aulanko Leader -hankkeen tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä ja tukea luontosuhteen syntyä, kiertotaloutta, kestävää matkailu- ja elinkeinotoimintaa sekä kestävyysosaamista myös tulevaisuudessa.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä laaditaan ”Kestävyysosaamiskeskuksen” toimintasuunnitelma luomaan jatkuvuutta kestävän hyvinvoinnin teemalle ja pilotoidaan kestävän elämäntavan oppimispolun opetustuokioita eri ikäisille lapsille ja nuorille vahvistamaan luontosuhdetta ja alueeseen kiinnittymistä. Hankkeessa myös vahvistetaan Aulankoa nuorten toimintaympäristönä ja järjestetään yhteisöllisiä ja osallisuutta tukevia tapahtumia sekä suunnitellaan alueen toiminnoille sähköinen markkinointi- ja varausjärjestelmä.