Omat hankkeet

Kansalaislähtöisen kehittämisen suunnitelma Kanta-Hämeen kaupunkeihin

Hankkeessa tuotetaan kaupunkien keskusta-alueiden yhteisöllinen kehittämissuunnitelma Forssaan, Hämeenlinnaan ja Riihimäelle. Suunnitelma tehdään osallistavien menetelmien avulla.

Tehtävän suunnitelman pohjalta sen kohdealueilla pystytään toteuttamaan kehittämistyötä. Hankkeessa myös kehitetään toimijoiden valmiuksia toteuttaa luotua suunnitelmaa. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunkialueiden toimijoita tutustutetaan Leader-toimintatapaan sekä omaehtoiseen, suunnitelmalliseen kehittämistyöhön, jota on tehty alueen Leader-ryhmien toiminnassa maaseutualueilla ja esimerkiksi Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa. 

Hanketta rahoittaa AKKE-rahoituksella Hämeen Liitto.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektikoordinaattori Heikki Konsala
045 650 5118, heikki.konsala@gmail.com

Rajaton

Leader-ryhmien yhteistyöhanke Rajattoman tavoitteena on yhteistyön avulla vahvistaa, tehostaa ja uudistaa Pirkan Helmen ja Linnaseudun toimintatapoja sekä löytää uusia ratkaisuja toiminnan toteuttamiseksi uudelle ohjelmakaudelle 2023–2027.

Hankkeen myötä ryhmät tarjoavat entistä laadukkaampaa palvelua, viestintää, toiminnan tulosten ja vaikutusten koontia, mittaamista ja esiintuontia sekä osallistavat sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön.

Tutustu hankkeen kokoamaan Tukimuotoja yhdistyksille 2022 -julkaisuun.

Lisätietoja hankkeesta:
Toiminnanjohtaja Jussi Pakari
041 4688 300, toimisto@linnaseutu.fi