Valintakriteerit

Hankkeiden valintakriteerit (2014-2022)

Linnaseudulle toimitettujen hankehakemusten käsittelyä ohjaavat kolmiosaiset valintakriteerit. Hankepäätöksistä vastaa Linnaseutu ry:n hallitus, joka käsittelee jokaisen hakemuksen pisteyttämällä hankkeen alla olevien kriteereiden perusteella.

Jotta hankkeelle voidaan myöntää rahoitus, sen tulee täyttää kaikki pakolliset valintakriteerit (I) (kohta 6 koskee ainoastaan kansainvälisiä hankkeita) sekä saada vähintään 5 pistettä hanketyypittäisistä valintakriteereistä (II). Saman pistemäärän hanketyypittäisistä valintakriteereistä saaneet hankkeet voidaan tarvittaessa laittaa paremmuusjärjestykseen lisäarvoa tuovien kriteereiden perusteella (III).

Ohjelma edellyttää, että hankehakija sekä yhteisöllisten että yrityshankkeiden rahoitusten osalta täyttää kaikki pakolliset kriteerit.

I PAKOLLISET VALINTAKRITEERIT

1) Ohjelmanmukaisuus: hankkeen on toteutettava Linnaseudun strategian tavoitteita. kyllä/ei

2) Hanke on selkeä, realistinen ja toteutettavissa. kyllä/ei

3) Hakijalla on riittävä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. kyllä/ei

4) Hakijalla on riittävä taloudellinen tilanne toteuttaa hanke. kyllä/ei

5) Hankkeesta saatavan hyödyn on kohdistuttava Linnaseudun toimialueelle kyllä/ei

6) Kansainvälisessä hankkeessa toiminnan on suuntaudutta Suomen rajojen ulkopuolelle. kyllä/ei

7) Hanke toteuttaa jotakin seuraavista strategian painopisteistä:

  1. elinvoimainen yritystoiminta ja lähipalvelut kyllä/ei
  2. monipuolinen kulttuuritoiminta ja viihtyisä ympäristö kyllä/ei
  3. vireä yhdistystoiminta kylissä ja pitäjissä kyllä/ei

II HANKETYYPITTÄISET VALINTAKRITEERIT:
pisteytys 0-2 (0=ei ollenkaan / ei koske hanketta, 1=kohtalaisesti, 2=hyvin)

YLEISHYÖDYLLISET HANKKEET:

Paikallislähtöisyys = hanke on paikallisten asukkaiden ja yhdistysten tarpeista lähtevää toimintaa 0/1/2 p.

Yhteisöllisyys = hanke edistää yhteisöllisyyttä tai yhteistyötä 0/1/2 p.

Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen 0/1/2 p.

Innovatiivisuus ja uudistuminen = hanke tuottaa jotakin uutta alueensa toimintaan, joko täysin uutta tai sellaista mitä ko. alueella ei ole ennen tehty 0/1/2 p.

Vaikuttavuus = hanke on kohderyhmäänsä nähden vaikuttava ja saatava hyöty jakautuu mahdollisimman laaja-alaisesti   0/1/2 p.

YRITYSHANKKEET:

Työllisyys = hanke edistää alueen työllisyyttä tai yritystoiminnan kehittymistä 0/1/2 p.

Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös rahoituksen jälkeen 0/1/2 p.

Oma-aloitteisuus = idea on uusi tai kehitetty tai monipuolistettu tai uudistettu toimintamuoto tai uuden asian kokeilu 0/1/2 p.

Yrityksen toiminnan kasvu = hanke edistää yrityksen liikevaihdon, laadun tai tuotantomäärän kasvua 0/1/2 p.

Työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet = hanke edistää yrityksen työturvallisuutta tai työskentelyolosuhteiden kehittymistä 0/1/2 p.

KANSAINVÄLISET HANKKEET:

Paikallislähtöisyys = hanke on paikallisten asukkaiden ja yhdistysten tarpeista lähtevää toimintaa 0/1/2 p.

Yhteisöllisyys = hanke edistää yhteisöllisyyttä tai yhteistyötä 0/1/2 p.

Jatkuvuus = hankkeen aikaansaama hyöty ja toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen 0/1/2 p.

Innovatiivisuus ja uudistuminen = hanke tuottaa jotakin uutta alueensa toimintaan, joko täysin uutta tai sellaista mitä ko. alueella ei ole ennen tehty 0/1/2 p.

Vaikuttavuus = hanke on kohderyhmäänsä nähden vaikuttava, ja saatava hyöty jakautuu mahdollisimman laaja-alaisesti 0/1/2 p.