Leader-rahoitusta Tuuloksen Pannujärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman laatimiseen

Tuuloksen kunnan aloitteesta vuonna 2004 perustetun Pannujärven suojeluyhdistyksen päätehtävä on luonnontilan palauttaminen Pannujärveen. Pannujärven kunto on heikentynyt vuosikymmenten mittaan. Leader Linnaseudun rahoituksella on tarkoitus laatia pitkäjänteinen suojelusuunnitelma järven kunnon kohentamiseksi.

Kehittämishankkeen tavoitteena on laatia kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jota toteuttamalla järven tila voitaisiin palauttaa tyydyttävästä hyväksi. Tavoitteena on saada selkeä kunnostus- ja hoitosuunnitelma, jota yhdistys ja osakaskunta alkavat noudattaa. Suunnitelman laatijaksi on valittu KVVY Tutkimus Oy.

Hanke edistää merkittävästi alueen virkistyskäyttöä ja järven vedenlaatua säilymään hyvänä. Toimenpide on yhteisöllinen ja lisää siten alueen harrastusmahdollisuuksia ja matkailullistakin houkuttavuutta.

Tutustu Pannujärven suojeluyhdistys ry:n toimintaan: www.pannujarvi.com ja suunnitelman laatijan, KVVY Tutkimus Oy:n toimintaan: https://kvvy.fi/