Leader-rahoitusta lasten ja nuorten pyöräilyn tukemiseen

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys on saanut Pyörillä Päästään –hankkeeseen Leader-rahoitusta. Hanke toimii Hämeenlinnan pitäjissä sekä Hattulan ja Janakkalan kyläalueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7–13-vuotiaat.

Kaikenikäisten koululaisten arjessa ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hanke kannustaa pyöräilemään ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi hanke järjestää pyöräily- ja liikenneaiheisia tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä alueen toimijoiden ja koulujen kanssa.

Onnea Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys, hieno hanke!