LUMOSILTA – Esiselvitys kylien luonnon monimuotoisuutta edistävän kansainvälisen hankkeen käynnistämiseksi

Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla on paljon maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia. Vanajavesisäätiön hakemassa esiselvityshankkeessa laaditaan hankehakemus kansainväliselle Leader-hankkeelle, jolla edistetään hämäläisten ja pirkanmaalaisten kylien luonnon monimuotoisuutta ja sen hyödyntämistä mm. matkailussa ja tuotteistamisessa. Hankkeessa tullaan selvittämään mm. lintumatkailun, lähiruoan tuotannon lumohyötyjä ja tuotteistamisen mahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös vahvistaa alueen toimijoiden kansainvälisiä taitoja ja osaamista, ja luodaan kansainvälisiä ja alueiden välisiä verkostoja. Hanke luo maaseudulle uutta alueidenvälistä yhteistyötä ja toimintaa sekä lisää elinympäristön arvostusta.

Hankkeen toteuttajat: Vanajavesikeskus, ProAgria Etelä-Suomi ry ja Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus, Linnaseutu ry, Lounaplussa ry ja Pirkan Helmi ry

Hanke on saanut rahoituspäätöksen päättyneen ohjelmakauden aikana. Uusia hankkeita voidaan rahoittaa aikaisintaan keväällä 2023. Tutustu hankkeeseen uudistuneessa hankerekisterissä.