Linnaseutu numeroin vuosina 2014-2022

Vuosina 2014-2022 Linnaseudun kokonaisrahoitus oli 7,4 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa oli julkista rahoitusta.
Hankkeita toteutettiin yhteensä 284, joista yritystukia oli 50 kappaletta. Kehittämishankkeita oli 234, joista pienhankkeita 103 kappaletta.
Talkootunteja hankkeissa on tehty yli 27 300 tuntia! Kiitos kaikille hakijoille, tekijöille ja ideoijille!