Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista.

Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, ryhmähankkeiden ja pienhankkeiden haut.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajaksot on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Leader-ryhmien valintajaksot julkaistaan Leader-ryhmien omilla verkkosivuilla. Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoa tukien ehdoista ja valintakriteereistä, joilla rahoitettavat kohteet valitaan.

Uudistunut asiointipalvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli riippuu tuen kohteesta.

Tällä hetkellä yritystuen hakija voi valita ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin. Hanketukien hakija voi valita tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin tai osittain laskennallisiin kustannuksiin perustuvan mallin (flat rate). Syksystä 2023 lähtien yritys- ja hanketukien maksuvaihtoehdot täydentyvät tuotosperusteisella (kertakorvaus) tuen maksutavalla.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai kuntien digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon liittyviin kokeiluihin ja myös muihin uusiin ratkaisuihin. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi. Pienhankkeiden haku avautuu syksyllä 2023.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.ruokavirasto.fi/hanketuet

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Johtava asiantuntija Noora Pehkonen
050 408 2391
noora.pehkonen@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston tiedote.

 

Kun saatte hankeidean, olkaa yhteydessä Linnaseutuun.

Saatte neuvontaa niin eri rahoitusmahdollisuuksista, hankeidean jalostamisesta kuin teknisistä asioista. Muistattehan, että toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin hanke on vireillä.

 

Lisätietoja rahoituksen aukeamisesta antaa
Toiminnanjohtaja Jussi Pakari
041 4688 300
toimisto@linnaseutu.fi