Info vesistökunnostuksen avustuksista 2.11.

Torstaina 2.11. kello 17.00  ELY-keskuksen järjestämässä Teams-tilaisuudessa esitellään vesistökunnostuksen avustuksia ja muita avustusmahdollisuuksia, joilla vesien hoitoa ja kunnostamista voi edistää. Tilaisuudessa kuullaan hyviä esimerkkejä, kuinka päästä konkreettisesti toimiin ja millaista apua on saatavilla hakemuksen valmisteluun.

• Tilaisuuden avaa, Elina Sorvali, Hämeen ELY-keskus
• Hämeen ELY-keskuksen vesienhoitoavustukset, Katja Pellikka, Hämeen ELY-keskus
• Metsätalouden kannustejärjestelmä Metka -tuet vesiensuojeluun, Niina Leppijoki, Metsäkeskus
• Leader-avustukset vesien tilan parantamiseen, Jussi Pakari, Linnaseutu ry
• Vesineuvos I -hanke toimijoiden apuna, Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus

• Hankkeen valmistelu yhdistyksessä, Marja-Liisa Suomalainen, Sirium Oy