Yhdistyksellä muutaman tonnin täsmätarve?

Muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea Linnaseudulta.

Pienhankkeet jaotallaan kahteen tyyppiin, investointeihin ja kehittämiseen. Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi kylätalon ilmalämpöpumpun hankinta tai tapahtuman järjestämnen voisivat sopia pienhankkeeksi. Tuella voidaan myös palkata nuori kesätöihin tai voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan maaseutu.fi/hame -sivustolta ja ole yhteydessä Linnaseutuun ideasi kanssa!

Ihmisten kokoisille ideoille!