Nuorten visiolle virallinen hankepäätös!

Hauhon pitäjässä toteutettavassa yhteistyöhankkeessa parannetaan alueen asukkaiden, erityisesti nuorten tietoisuutta vesienhoidosta ja sen merkityksestä. Nuorten Visio -hanke mm. tiedottaa vesienhoidon merkityksestä ja osallistuu aktiivisesti pitäjän alueella järjestettäviin tapahtumiin yhdessä 4H-nuorten kanssa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Hauhon pitäjän 3.–9. -luokkalaiset ja alle 29-vuotiaat nuoret. Nuorten visio lisää nuorten ympäristötietoisuutta ja luontosuhdetta sekä luo ja parantaa osallistumismahdollisuuksia ja nuorten työelämätaitoja.

Nuorten Visio -hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hauhon Säästöpankkisäätiön Oma Visio – Hauhon pitäjän vesienhoitohankkeen sekä HAMK:n Opitaan Lisää Ojista -hankkeen kanssa. Nuorten visio edesauttaa alueen vesienhoidon verkostojen muodostumista sekä paikallisten toimijoiden, sidosryhmien, asukkaiden ja kausiasukkaiden sitoutumista pitkäjänteiseen vesienhoitotyöhön. Pro Hauhonselkä ry:n hankekumppaneina ovat Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys ja Vanajavesisäätiö.

 

Hankkeen tiedot Maaseutuverkosto.fi -hankerekisterissä