Tiedonvälityshanke Turvallinen ja välittävä Hattula sai Leader-rahoitusta

Hattulan kunnan kumppaneina hankkeessa toimivat paikalliset kylät sekä turvallisuuden parissa toimivat paikalliset yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä erilaisten vaaratilanteiden syntymistä, varautua poikkeustilanteisiin ja oppia toimimaan onnettomuustilanteissa tehokkaasti ja lisävahingot minimoiden. Hankkeessa työstetään mm. naapuriapua ja poikkeustilanneviestintää sekä järjestetään liikenneturvallisuuskävelyitä.

Tiedonvälityshanke parantaa turvallisuusaiheen ympärillä toimivien hattulalaisten kylien ja yhdistysten yhteistyötä sekä koko Hattulan asukkaiden turvallisuutta.

Vihreällä lIukuväripohjalla teksti myönteinen Leader-rahoitus, Hattulan kunta. Oikeassa alakulmassa oranssi leima tekstillä "Yhteisöjen tukena Leader #yhteisöt