Honkalanrannan luonnonsuojelualueen kehittämistä jatketaan Leader-rahoituksella

Honkalanrannan tuki ry toteuttaa Honkalanrannan luonnonsuojelualueella monipuolisen luontorakentamisohjelman, jolla säilytetään ja palautetaan perinnemaisemaa, edistetään linnuston suojelua ja kehitetään alueen luontopalveluita. Hankkeeseen kuuluu ruovikon niittoa, raivausta, lammaslaidunten aitaamista ja huoltokatoksen rakentaminen.

Yleishyödyllisen hankkeen tavoitteena on varmistaa perinnemaisemanhoitoon tarvittavien lampaiden laiduntamisen edellytykset pitkälle tulevaisuuteen, monipuolistaa lintujen elinympäristöä ja parantaa alueen huollon edellytyksiä siten, että alueen ylläpito saadaan toimivalle ja kestävälle pohjalle. Alue sijaitsee järven rannassa lähellä asutusta, ja siellä vierailee vuosittain tuhansia alueen asukkaita ja koululaisia, joita hanke hyödyttää.

Honkalanrannan tuki ry on hallinnoinut Honkalanrannan luonnonsuojelualuetta perustamisestaan 2017 lähtien. Yhdistys järjestää hankkeessa talkoita, joihin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki alueesta ja sen ulkoilumahdollisuuksista kiinnostuneet.

Hankkeen julkiset tiedot löytyvät Maaseutuverkoston hankerekisteristä.

Vihreällä liukuväripohjalla teksti myönteinen Leader-rahoituspäätös Honkalanrannan tuki ry. Oikeassa alakulmassa leima, jossa lukee Yhteisöjen tukena Leader #yhteisöt