Hämeen virkistysalueyhdistys ry:lle yritysryhmähankkeen valmistelurahaa luontomatkailuyrittäjien kehittämishankkeen valmisteluun

Hämeen virkistysalueyhdistys valmistelee luontomatkailuyrittäjien kehittämishanketta Leader-tuella. Luontomatkailu on Kanta-Hämeessä ala, jolla on vielä paljon kehittymisen ja kasvamisen mahdollisuuksia. Hankkeessa löyhänä yhteisenä teemana on Hämeen Ilvesreitti. Tässä kehittämishankkeen valmisteluvaiheessa määritellään tärkeimmät yhteistyökumppanit kunnissa, etsitään yhteistyökumppanin kanssa hankkeeseen soveltuvat matkailuyrittäjät ja muodostetaan yhteinen tilannekuva hanketta varten. Valmistelussa käytetään alihankintana hankittavaa konsultointiosaamista.
Valmisteluvaiheessa mukaan valikoidut matkailuyrittäjät lähtevät tulevaisuuden yritysryhmähankkeessa kehittämään omia palveluitaan, parantamaan omaa digitaalista löydettävyyttään ja lisäämään osaamistaan asiakaslähtöisen palvelutuotannon teemoissa ja työkaluissa.